Organisatie


Kanovereniging Viking Venlo

Het verenigingsbestuur bestaat sinds de benoeming op het laatste ALV van 11-Okt-2022 uit:

Marian Verbeek
Ine van den Bercken
Charlotte Roording

Jan Wilmer
Vincent van Hien
Ivo Lamers
Olga van Kollenburg
Simone van den Bercken

Victor den Haan

Voorzitter
Secretaris & Kantine
Penningmeester

Bestuurslid Gebouw, Terrein & Camping
Bestuurslid Polo
Bestuurslid Afvaart & Vice-voorzitter
Bestuurslid Toer & Vice-secretaris
Bestuurslid Botenhuis & Vice-penningmeester
Bestuurslid Hoogwater

Zoals iedere vereniging kent ook Kanovereniging Viking Venlo naast een bestuur ook een aantal commissarissen en commissies die het bestuur ondersteunen.
De samenstelling van deze commissies is benoemd in bijgevoegde documenten.