Organisatie


Kanovereniging Viking Venlo

Het verenigingsbestuur bestaat sinds de benoeming op de laatste ledenvergadering van 10-apr-2024 uit:

Ivo Lamers

Ivo Lamers

Voorzitter

Ine van den Bercken

Ine van den Bercken

Secretaris,

Ilona Verkoeijen

Ilona Verkoeijen

Penningmeester

Nick Rau

Nick Rau

Bestuurslid

-

-

Zoals iedere vereniging kent ook Kanovereniging Viking Venlo naast een bestuur ook een aantal commissarissen en commissies die het bestuur ondersteunen.
De samenstelling van deze commissies is benoemd in bijgevoegde documenten.