Organisatie


Kanovereniging Viking Venlo

Het verenigingsbestuur bestaat sinds de benoeming op het laatste ALV van 11-Okt-2022 uit:

member

Ivo Lamers

Voorzitter (a.i),
Bestuurslid Afvaart & Kanopolo

member

Ine van den Bercken

Secretaris,
Camping & Kantine

member

Charlotte Roording

Penningmeester

member

Olga van Kollenburg

Bestuurslid
Toer & SUP

member

Vincent van Hien

Bestuurslid
Gebouw, Terrein & Botenhuis

member

Victor den Haan

Bestuurslid
Project 4 Waarden

Zoals iedere vereniging kent ook Kanovereniging Viking Venlo naast een bestuur ook een aantal commissarissen en commissies die het bestuur ondersteunen.
De samenstelling van deze commissies is benoemd in bijgevoegde documenten.