Organisatie


Kanovereniging Viking Venlo

Het verenigingsbestuur bestaat sinds de benoeming op het laatste ALV uit:

Marian Verbeek
Toos Thyssen
Anzella den Haan
Ton Brouwers
Roy Lucker
Jan Wilmer

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester, Afvaart
Bestuurslid, Tour
Bestuurslid, Botenhuis, Polo
Bestuurslid, Gebouw & Terrein

Zoals iedere vereniging kent ook Kanovereniging Viking Venlo naast een bestuur ook een aantal commissarissen en commissies die het bestuur ondersteunen.
De samenstelling van deze commissies is benoemd in bijgevoegde documenten.