Organisatie


Kanovereniging Viking Venlo

Het verenigingsbestuur bestaat sinds de benoeming op het laatste ALV van 11-Okt-2022 uit:

member

Marian Verbeek

Voorzitter

member

Ine van den Bercken

Secretaris & Kantine

member

Charlotte Roording

Penningmeester

member

Ivo Lamers

Bestuurslid Afvaart & Vice-voorzitter

member

Olga van Kollenburg

Bestuurslid Toer & Vice-secretaris

member

Simone van den Bercken

Bestuurslid Botenhuis & Vice-penningmeester

member

Jan Wilmer

Bestuurslid Gebouw, Terrein & Camping

member

Vincent van Hien

Bestuurslid Polo

member

Victor den Haan

Bestuurslid Hoogwater

Zoals iedere vereniging kent ook Kanovereniging Viking Venlo naast een bestuur ook een aantal commissarissen en commissies die het bestuur ondersteunen.
De samenstelling van deze commissies is benoemd in bijgevoegde documenten.