Organisatie

Zoals iedere vereniging kent ook KV Viking een bestuur en een aantal commissarissen en commissies die ieder een eigen taak hebben.

 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende mensen, ieder met een of meerdere taakstellingen:
 
Marian Verbeek                   : Voorzitter                             
Toos Thyssen                         : Secretaris
Alois Högerle                         : Penningmeester 
Sandor Houben                    : Onderhoud gebouwenen terreinen
Annelies Janssen                 : Lid, aandachtsveld Knobeltocht
Denny Beulen                       : Lid, aandachtsveld website, (jeugd)activiteiten.
 
 
Het bestuur wordt in haar taken ondersteund door een aantal commissies, deze kun je hieronder in het bestand "Commissies" vinden.