Geschiedenis

Opgericht in 29-06-1941

In een notendop

De vereniging werd opgericht op 29 juni 1941 door een aantal vrienden, die destijds in hun zelf gemaakte houten kano’s de Maas bevoeren. In de oorlogsjaren 1940-1945 werd een kanoloods gebouwd aan de Urbanusweg. De Vikingleden ontdekten al snel de wedstrijdsport. Dit betekende sprint- en korte baan wedstrijden en zelfs op de Maas bij Venlo werden officiële kanowedstrijden gehouden.Enkele leden behaalden het Zuid-Nederlandse kampioenschap. Ook het toervaren werd steeds meer beoefend, niet alleen op de Maas maar ook op wateren in de omgeving zoals de Swalm, de Leubeek en enkele rivieren in Duitsland.

In 1949 werd de eerste oriëntatietocht op de Maas gehouden onder de naam Knobeltocht. Deze tocht groeide uit tot een Internationaal kano evenement, met in de topjaren een deelname van zo’n 400 vaarders en vaarsters. Inmiddels is dit kano evenement erkend door de International Canoe Federation (I.C.F.).

"Moderne" tijd

In de jaren zeventig groeide de vereniging voorspoedig naar 100 leden. Deze groei zette zich voort tot zo’n 135 leden, waarop we de laatste jaren zijn blijven staan. Tevens kent de vereniging, aangesloten bij eerst de Nederlandse Kano Bond (N.K.B.) en later het Watersportverbond een aantal "dubbel goud" toervaarders, dat wil zeggen dat deze leden meer dan 14.000 km per kano afgelegd hebben en 100 verschillende wateren en rivieren bevaren hebben. Dit alles kan gerealiseerd worden vanuit een moderne, derde accommodatie welke door enorme inzet van bestuur en weer de leden in 1980 geopend kon worden. Later werden hier nog de loodsen en mini-camping aan toegevoegd.

 

 

Vikingkruis

Ons erelid Hans van den Bercken heeft uitgezocht waar het Vikingkruis vandaan komt. Het kruis kent zijn oorsprong in het kruis dat paus Alexander П uitreikte aan Willem de Veroveraar, toen die aan de verovering van Engeland begon.

Willem de Veroveraar was een bastaardzoon van Robert de Duivel. Hij was Hertog van Normandië (Noormannenland) en afstammeling van de Vikingers die zich hier gevestigd hadden. Zijn achterneef Edward de Belijder was koning van Engeland en omdat die geen nakomelingen had, beloofde hij de Engelse troon aan Willem. Echter toen Edward stierf riep Harold П, ook een ver familielid, zichzelf uit tot koning. Willem kon dit niet accepteren en verklaarde de oorlog aan Harold. Hij trok in 1066 met zo’n 700 schepen naar Engeland en versloeg het Engelse leger in de slag bij Hastings, waarbij ook Harold sneuvelde. Willem werd in Londen tot koning gekroond en veroverde in enkele jaren tijd geheel Engeland, inclusief Schotland.

Van deze invasie is op een linnen wandkleed van 70 x 0,50 meter een stripverhaal geborduurd en dit werd bij feestelijke gelegenheden in de Kathedraal van Bayeux opgehangen. Dit beroemde Tapijt van Bayeux wordt tegenwoordig in een speciaal museum tentoongesteld. Ons Vikingkruis staat hier op afgebeeld boven in de mast van het vlaggenschip van Willem de Veroveraar.

X+

   

Verhalen uit de oude doos

Ter gelegenheid van het 70 jarige bestaan in 2011 hebben een aantal leden besloten de Viking geschiedenis via de website beschikbaar te maken.