Algemene Leden Vergadering op 24 februari

Op woensdag 24 februari om 20.15 uur wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Leden die onverhoopt geen agenda met bijlagen hebben ontvangen kunnen contact opnemen met de secretaris.