Home
https://kvvikingvenlo.nl/images/headers/PadXpress_1.jpg

Nu de temperatuur weer flink omhoog loopt beginnen de kanokriebels te komen en staat seizoen 2018 voor de deur, ter voorbereiding hierop is afgelopen vrijdag de ALV gehouden met drie nieuwe bestuursleden, Toos als secretaris, Alois als penningmeester en Sandor als algemeen bestuurslid. Ondertussen lopen de voorbereidingen voor seizoen 2018 volop. Komende zaterdag (10-3) wordt volgens jaarlijkse traditie met NL-doet het clubgebouw en de omgeving van het clubgebouw in gereedheid gebracht, deze dag staat in het teken van opruimen en opknappen. Later in het seizoen vinden evenementen plaats waarbij naast de bekende activiteiten in 2018 voor het eerst SUP van start gaat en de vergrote vijver met instapplek in gebruik genomen wordt.