Home
https://kvvikingvenlo.nl/images/headers/PadXpress_1.jpg

DSCF5890 kopieOp 15 Maart hebben ruim 20 Vikingen van alle leeftijden meegeholpen om “onze kant” van de Maas schoon te maken. Om 9:15 gaf Joost een korte inleiding en gingen 10 personen naar de stadsbrug om via de oude beemden terug naar het clubgebouw te werken. De andere helft begon aan twee zijden aan de zuidkant, de kortste en de smalste strook.

Terwijl de Noord groep in een brede waaier over het gebied trok, worstelden de groepen aan de zuidkant van struik naar struik om niet alleen de blikjes en plastic van de grond op te rapen maar ook touw en plastic uit de struiken plukken. Om 10:30 naderde de Noord groep de oude Beemden waar het aangespoelde vuil werd aangevuld met wietzakjes een gasfles, een gedemonteerd kinderzitje, een koekenpan, een hengel, en andere niet aangespoelde zaken. Om 11:00 was ook deze klus geklaard en werd het clubgebouw bereikt.

Ondertussen was de groep aan de Zuiderbrug nog nauwelijks van de plek gekomen ondanks dat de ene na de andere vuilniszak aan de dijk werd gezet. Het volgende half uur waren 20 Vikingen in het struikgewas aan de Zuiderbrug te zien (of eigenlijk niet te zien) de kleine stukjes plastic werden aangevuld met grote stukken touw, worteldoek, schoenen en zelfs schoenzolen. Ondertussen bewees Roberts pick-up truck goede diensten door de volle zakken naar het clubgebouw te brengen. Vanaf half twaalf werd verzameld in het clubgebouw alwaar Alois en May broodjes klaar hadden en we ons verbaasden over de enorme hoeveelheid verzamelde “zooi”. Na bespiegelingen over “de buitenbocht”, het struikgewas, en de, in dit geval ongunstige, ligging aan de oostzijde van de Maas kon Joost terugblikken op een geslaagd evenement en eenieder bedanken voor zijn / haar bijdrage.